Khách hàng & Đối tác

  • Công ty TNHH ITAXA
  • Công ty TNHH Lê Quang Lộc
  • Công ty CP in số 7
  • Công ty Cổ Phần Phát Hàng sách Tp.HCM – FAHASA
  • Công ty in Trần Phú
  • Công ty TNHH in Thống Kê TP.HCM